Hidastaako Uudenmaan rajojen sulkeminen rakennusprojekteja?

Käsidesi

Koronakriisin uskotaan vaikuttavan talouteen vasta hieman viiveellä. Vielä tällä hetkellä rakennusprojektit etenevät pääsääntöisesti alkuperäisten aikataulujensa mukaisesti – myös Uudellamaalla. Jos koronakriisi ja sen aiheuttama poikkeustila (kuten Uudenmaan sulkeminen) jatkuvat vielä pitkään, voivat monet rakennusprojektit myöhästyä, keskeytyä tai peruuntua.

Uudenmaan sulkeminen kestää ainakin 3 viikkoa

Uusimaa suljettiin 28.3.2020, ja se on määrä avata jälleen 19.4.2020. On mahdollista, että sulkua jatketaan, sillä suurin osa koronatartunnoista on yhä Uudellamaalla. Uudeltamaalta saa poistua tai Uudellemaalle saa mennä vain painavasta syystä. Painavia syitä ovat esimerkiksi töissä käyminen, jos töitä ei mitenkään ole mahdollista tehdä etänä. Rakennusala on ala, jolla on melkein mahdotonta tehdä etätöitä. Maanrakennus Uudellamaalla vaatii paikan päällä olemista, samoin putkitöiden suorittaminen tai esimerkiksi työmaan loppusiivous.

Muita painavia syitä Uudenmaan rajojen ylittämiseen ovat eroperheen lapsen tapaaminen tai lähiomaisen kuolema. Uudellemaalle on jäänyt jumiin kaikkiaan 1,7 miljoonaa asukasta, eli Uudenmaan sulkeminen koskee joka kolmatta suomalaisista näinkin suoraan. Välillisiä vaikutuksia on vielä enemmän.

Rahti- ja tavaraliikenteen kulkua Uudenmaan sulkeminen ei koske. Rajoilla olevat poliisit pyytävät kaikkia yksityisautoilijoita selvittämään matkansa syyn ja päämäärän, ja selvityksen voi antaa myös suullisesti. Jos rajan ylittäminen ei ole välttämätöntä, ohjaa poliisi kääntämään auton ja palaamaan tulosuuntaan. Sakottamista pidetään viimeisenä keinona estää vasta rajan tarpeeton ylittäminen.

Miksi Uudenmaan sulkeminen ei ole vielä hidastanut rakennusprojekteja?

Rakentaminen

Monet isot rakennushankkeet Uudellamaalla ovat ainakin vielä tähän mennessä edenneet aikataulussa. Koska rakennustöitä ei voi hoitaa etänä, päästää poliisi Uudenmaan ulkopuolelta tulevat rakennustyöntekijät Uudellemaalle. Työt aloitetaan niin aikaisin, että työmatkat sujuvat yleensä ilman ruuhkia. Rakennustyömaalla saatetaan olla jo kello kuusi, jolloin monet eri virastoihin tai esimerkiksi myymälöihin töihin tulevat ihmiset vasta heräilevät. Jos koronatilanne pahenee ja työntekijöiden liikkumista Uudenmaan rajojen yli (tai Uudenmaan sisällä) aletaan rajoittaa tiukemmin, voivat käynnissä olevat rakennushankkeet viivästyä.

Kuten sanottu, rahti- ja tavaraliikenne saa toimia normaalisti, joten tavarantoimituksissa on esiintynyt tähän mennessä vasta pieniä viiveitä. Jos jokin materiaali tai tuote on päässyt loppumaan, on korvaavia ratkaisuja onnistuttu ainakin vielä tähän asti löytämään.

Rakennusalalla on paljon ulkomaalaisia työntekijöitä. He muodostavat noin kolmasosan Uudenmaan rakennustyömaiden työvoimasta. Osa ulkomaalaisista työntekijöistä on palannut kotimaahansa, mutta mitään ”joukkopakoa” ei ole vielä esiintynyt. Pois lähteneiden rakennustyöntekijöiden tilalle on helppo löytää uusia työntekijöitä, sillä talven jäljiltä on työttöminä tuhansia rakennustyöntekijöitä – ainakin 7500 henkeä. Koska uusia projekteja ei ehkä aloitetakaan tai niiden aloittaminen viivästyy, tullee työttömien rakennustyöntekijöiden määrä vielä kasvamaankin. Rakentajista ei siis tule ihan heti pulaa, vaikka ulkomaalaisista työntekijöistä vielä isompikin määrä palaisi kotimaahansa, tai vaikka rakennustyöntekijöitä sairastuisi tai joutuisi kotikaranteeniin.

Monet rakennusalan yritykset ovat varautuneet työnjohdon sairastumiseen kehittelemällä oman varamiesjärjestelmän. Voi olla, että yksi työmaan johtajista on laitettu tekemään etätöitä, jotta hän voisi tulla mahdollisesti sairastuneen työnjohtajan tilalle työmaalle.

Lähitulevaisuudessa voi olla pulaa rakentajista ja materiaaleista

Voi olla, että jo lähitulevaisuudessa on pulaa rakentajista ja materiaaleista, ja esimerkiksi putkiremontit lykkääntyvät. Myös rahoituksen saaminen voi tuottaa ongelmia, ja viivästyttää tai estää rakennusprojekteja. Rakennusala toivookin, että julkiset tilaukset lisääntyisivät, jos yksityisellä rahalla rakentaminen loppuu tai vähenee. Koska Suomen bruttokansantuotteen ennustetaan laskevan jopa 4 prosenttia, jättänee moni laajennuksensa tai kesämökkinsä rakentamatta. Sen sijaan vuotavat katot ja huonokuntoiset putkistot pitää korjata, vaikka remonttiin tai remonttilainaan ei meinaisikaan olla rahaa huonon taloustilanteen vuoksi.

Ennustetun materiaali- ja työvoimapulan uskotaan vaikuttavan etenkin Etelä-Suomessa, ja varsinkin pääkaupunkiseudulla. Materiaalien saatavuuteen vaikuttavat koronakriisin aiheuttamat ongelmat toimitusketjussa. Kiina on merkittävä sähkö- ja talotekniikan komponenttien viejä, kun taas Italiasta tuodaan kivimateriaaleja. Koronan takia Italiasta ja Kiinasta on vaikea saada tavaraa.

Kuten edellä todetaan, työvoimapulaa voi esiintyä, jos ulkomaalaiset työntekijät palaavat kotimaihinsa, ja jos rakennusalan työntekijöitä joutuu sairaslomalle tai karanteeniin. Jos rakennusalan yrityksillä ei ole materiaaleja ja työntekijöitä, voivat esimerkiksi putkiremontit viivästyä, vaikka asiakkaalla olisikin varaa ja halua maksaa putkiremontti. Putkiremontin viivästyminen sotkee monen aikataulut, ja jos vanhuuttaan huonokuntoisiksi muuttuneet putket ehtivät alkaa vuotaa, voi putkiremontin lykkääntyminen tulla kalliiksi.